Friday, April 30, 2010

Jalan Dakwah....


"Jalan dakwah adalah jalan yang satu. Di atas jalan inilah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda (r.a) berjalan demikian juga kita dan para pendukung dakwah berjalan dengan taufik dari ALLAH SWT. Kita dan mereka berjalan berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah. Rasulullah SAW menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar cinta dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman dan kekuatan aqidah dengan kekuatan persatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah contoh dan tauladan. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya mesti menang walaupun ditentang oleh semua penghuni muka bumi ini." Petikan daripada buku 'Jalan Dakwah' ~ Mustafa Masyhur


No comments:

Post a Comment